Dystrybutor Geyser
Geyser
Geyser Klassyk

System filtrujący Geyser Classic dla twardej wody składa się z 3 wkładów (czyli szczebli):

  1. РР - do mechanicznego oczyszczania wody
  2. Aragon 2 - do kompleksowego oczyszczania wody
  3. BAF - uniwersalny wkład do usuwania chloru, domieszek organicznych, żelaza i ciężkich metali

Typ wody : twarda

Resurs: raz na 1 - 1,5 roku

Wydajność: 2,5-3 l/min

W filtrze Geyser-Classic na ostatnim etapie wykorzystuje się nowe rozwiązanie firmy Geyser- wkład BAF, który zawiera wielokomponentowy wkład złożony z sorbentów i materiałów jonowymiennych.
Pozwala to usuwać nie tylko chlor i domieszki organiczne, ale też obniżać zawartość żelaza i metali ciężkich.
Wydajność wkłada BAF do 10000 L
Wkład BAF jest wspaniałą alternatywą wkładów СВС i ММВ wykorzystywanych w innych modelach.